Esiopetus siirtyy pois Rantakylän koululta, näin vanhemmille ja henkilökunnalle asiasta tiedotettiin

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto on välittänyt tiedotteen medialle, joka on annettu myös henkilöstölle ja oppilaiden huoltajille. Asiasta keskusteltiin tältä pohjalta myös Vimpelin maanantai-illan valtuustossa.

Vimpelin kunnan sisäilmatyöryhmä päätti 8.4.2019, että ennen lukuvuoden 2019–2020 koulutyön aloittamista Rantakylän koulun kiinteistössä tehdään kuntokartoitus. Lisäksi tiloihin asennetaan puhdistimet sisäilman laadun varmistamiseksi.

Vimpelin kunnan sisäilmatyöryhmä on 20. toukokuuta käsitellyt Rantakylän koulun rakennuksen kuntotutkimuksen tuloksia. Rakennuksesta otetuista yhdeksästä rakennenäytteestä on kahdeksassa joko epäily tai selvä näyttö mikrobivauriosta.

Referoiden Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:n rakennusterveysasiantuntijan selvitystä sekä terveystarkastajan näkemystä, Rantakylän koulu ei nykyisessä kunnossa sovellu opetuskäyttöön.

– Koulun kunto tulee saattaa sellaiseksi, että opetuksen järjestäminen on sekä oppilaille että henkilökunnalle turvallista terveydelliset seikat huomioiden, tiedotteessa todetaan.

Lukuvuoden 2019–2020 esiopetus aloitetaan Aapiskujan koululla maanantaina 12.8.2019. – Mikäli Rantakylän kiinteistö päätetään korjata ja sen kunto on todettu terveelliseksi, voidaan esiopetus siirtää takaisin Rantakylän kiinteistöön.