Esko Rintamäki Hirsitaloteollisuuden kunniajäseneksi

Hirsitaloteollisuus ry kutsui Oulussa 9. huhtikuuta pidetyn vuosikokouksen yhteydessä kunniajäseniksi pitkäaikaiset alan vaikuttajat Jalo Poijulan ja Esko Rintamäen.

Esko Rintamäen työskentely hirsialalla alkoi 1988 Finwood Oy:n talouspäällikkönä. Ura jatkui vuonna 1996 Finnlamelli Oy:n toimitusjohtajana, jota tehtävää hän hoiti vuoteen 2018 saakka. Finnlamelli oli uranuurtaja lamellihirren kehittämisessä. Hirsitaloteollisuus ry:n hallitustyöskentelyn Rintamäki aloitti 1996 ja toimi puheenjohtajana vuosina 2013 – 2018.

Teollisuusneuvos Jalo Poijula tuli hirsialalle 1984, kun hän aloitti Kontiotuote Oy:n tuotantopäällikkönä. Yhtiön toimitusjohtajana hän toimi vuodesta 1989 kevääseen 2018 saakka. Poijulan uran aikana Kontiotuote Oy kehittyi pienestä yrityksestä maailman suurimmaksi hirsitalojen valmistajaksi. Poijula toimi Hirsitaloteollisuus ry:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1990 lähtien ja oli järjestön puheenjohtaja vuosina 2010–2013.

Molemmat kunniajäsenet korostivat kiitospuheessaan erikokoisten yritysten yhteistyön merkitystä koko hirsialan kehittymiselle. Yhteistyö luo pohjaa vaikuttamistyölle ja siihen perustuu myös suomalaisen hirsiosaamisen hyvä kansainvälinen maine.

Vuosikokouksessa valittiin kaudelle 2019 hallitukseen seuraavat henkilöt (varaedustaja sulkeissa):

Marko Saarelainen, Honkarakenne Oyj (Jari Noppa, Honkarakenne Oyj), Harri Vainionpää, Honkatalot (Matti Vaara, Vaaran Aihkitalot Oy), Jari Koponen, Mammuttihirsi (Vesa Syri, Mammuttihirsi), Arto Orjasniemi, Kuusamo Hirsitalot Oy (Onni Timlin, Timber-Hirsi Oy), Keijo Anttila, Kontiotuote Oy (Mikko Löf, Kontiotuote Oy), Markku Uotinen, Finnlamelli (Pentti Pajala, Finnlamelli), Kari Tolvanen, Oy Honkamajat Finland Ltd (Niko Aalto, Oy Honkamajat Finland Ltd), Mikko Mannila, Pellopuu Oy (Antti Nikumaa, Pellopuu Oy).

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Keijo Anttila.

Hirsitaloteollisuus ry:ssä on 16 jäsenyritystä, jotka valmistavat yli 80 prosenttia kaikista Suomessa tehtävistä hirsirakennuksista ja tuotteita viedään yli 40 maahan.

Yritysten liikevaihto on yhteensä noin 230 miljoonaa euroa, josta noin kolmasosa tulee viennistä. Järjestöllä on lisäksi 39 kumppanuusjäsentä.