Etelä-Pohjanmaan Järviseudun alueen maataloudelle odotetaan hyötyjä Luonnonvarakeskuksen ja JAMI:n yhteisestä hankkeesta - Tuottajajärjestöihin, maaseutuelinkeinotoimijoihin ja yrittäjiin otetaan yhteyttä vuoden 2021 kuluessa

Järviseudun maataloudelle odotetaan piristysruiskeita Luonnonvarakeskuksen ja JAMI:n yhteisessä hankkeessa.

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun Tienviitat-hankkeessa tarjotaan ennakointi- eli tulevaisuustutkimusta työkaluna käyttäen skenaarioita ja esityksiä alueen ja sen maa- ja puutarhatalouden elinkeinojen tulevaisuudesta.

Leader-rahoitteisessa hankkeessa toimivat Järviseudun Ammatti-instituutti (Jami) ja Luonnonvarakeskus (Luke). Lisäksi tieto-taitoja sekä näkemyksiä haetaan hankkeen aikana mm. alueen tuottajajärjestöiltä, alueen maaseutuelinkeinotoimijoilta ja yrittäjiltä. Yritykseenne, organisaatioonne tai juuri Sinuun voidaan ottaa yhteyttä hankkeen tiimoilta vuoden 2021 aikana. Tai jos kiinnostuit, ole rohkeasti yhteydessä Jamin tai Luken hankkeen edustajaan. Haastattelut tullaan toteuttamaan virtuaalisesti tai mahdollisesti myöhemmin myös työpajoissa. Tervetuloa mukaan antamaan näkemyksiä alueen kehittämiseksi!

Maa- ja puutarhatalouden voimakas rakennemuutos yhdistettyinä ilmastonmuutoksen kaltaisiin globaaleihin megatrendeihin velvoittavat alan tutkimus- ja koulutusorganisaatioita vastaamaan elinkeinon muuttuvaan osaaja- ja tietotarpeeseen. Maatalous- ja puutarhatuotannon on kehityttävä entistä vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan olemalla samalla taloudellisesti kannattavaa.

Hanke luo yhteistyömahdollisuuksia alueen yritysten ja muiden toimijoiden, koulutusalan ja tutkimuksen edustajien kesken. Tulosten perusteella voidaan suunnata alueen kehittämishankkeita alkavalla ohjelmakaudella sekä kehittää luonnonvara-alan koulutuksen alueellista infrastruktuuria ja sisältöä. Lopputuloksena syntyy valmiiksi pohjustettuja ja taustoitettuja hanke- ja investointiesityksiä maatalous- ja puutarha-aloille.