Eveliina Mäki-Reini erityisopettajaksi Soiniin

Soinin sivustyslautakunta valitsi kokouksessaan 31.3. 2021 erityisopettajaksi Eveliina Mäki-Reinin. Hän tulee työskentelemään varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa.

Soinin kunnan kuljetusstrategia, esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, sekä päättöarvioinninkriteerit hyväksyttiin.

– Perhepäivähoitaja on irtisanoutunut tehtävästään. Tilalle ei etsitä uutta työntekijää, vaan palkataan lisäkäsipari päiväkotiin. Perhepäivähoito tulee luultavasti poistumaan jossain vaiheessa hoitomuotona, sillä siihen on vähän lapsia hakeutumassa ja uusia perhepäivähoitajia on vaikea rekrytoida, toteaa sivistys- ja henkilöstöjohtaja Kati Tiala tiedotteessaan kokousasioista.

– Tiedoksi merkittävissä asioissa lautakunnalle kerrottiin nuorisotyöntekijän työsopimuksen jatkosuunnitelmista, sekä tarpeesta koulun opettajien sijaisuuksiin.

Soinin sivistys- ja henkilöstöjohtaja on valittu Etelä-Pohjanmaan sivistysjohtajien keskuudesta edustamaan aluetta yhdessä Kauhajoen hyvinvointijohtajan kanssa valtakunnalliseen perhekeskustyöhön.