Hannu Annala: Iloa ja väriä musiikin opetukseen - Nuottinupeissa on värikkäitä eläinten kuvia, joiden alkukirjain kertoo sävelen

Soitonopettaja Hannu Annala on kehittänyt aivan uusia tapoja opettaa musiikkia helpolla ja hauskalla tavalla. Hänen kehittämät menetelmät ja materiaali sopivat monille kohderyhmille, ja ne laajentavat ikähaarukkaa sekä entistä nuorempiin että vanhempiin, jotka voidaan nyt nopeasti osallistaa soittamiseen.

Annalan kehittämiä menetelmiä ovat eläinkuvanuotit ja värisoinnut. Hän esitteli menetelmäänsä Alajärvellä.

Perinteiset musta-valkoiset nuotit ovat useimmille vaikeasti opittavia. Eläinkuvanuotit ovat huomattavasti tavallisia nuotteja suurempia, läpimitaltaan ne ovat 1 cm kokoisia. Nuottinupeissa on eläinten kuvia, joiden alkukirjain kertoo sävelen. Apina on A ja hevonen on H, jne. Lisäksi nuotissa on myös kirjain ja kuvat ovat värikkäitä. Kun samanlaiset kuvatarrat on kiinnitetty soittimiin, esimeriksi pianoon, harmonikkaan, kitaraan, ukuleleen tai moniin muihin soittimiin, soittaminen on helppoa kuvia seuraamalla.

Hannu Annala on kehittänyt uudenlaisia soittimia, joilla soinnun soittaminen on todella helppoa.

Varsinkin nuorille lapsille sointujen soittaminen monella sormella yhtä aikaa on vaikeaa. Uusia keksintöjä sointujen soittamiseen ovat esimerkiksi sointukantele, jossa vierekkäisillä kielillä on sointuun kuuluvat sävelet, jotka voidaan soittaa yhdellä sormen vedolla. Toinen uusi soitin on soitukellopelit, jossa samalla alustalla on kolme säveltä, jotka saadaan soimaan yhtä aikaa T-kirjaimen muotoisella ”ääniharavalla” - kuten Hannu niitä nimittää. Soittimissa soinnut on merkitty eri väreillä ja kun laulujen sanat on merkitty samoilla väreillä sen mukaan, kuinka kauan milläkin soinnulla soitetaan, on säestäminen näin tosi helppoa ja hauskaa. Värisoinnuilla ovat pienetkin lapset pystyneet soittamaan heti. Myös erityisryhmien viriketoiminnassa värisoinnut ovat olleet erittäin suosittuja.

Merkittävänä kohderyhmänä Annala näkee musiikkileikkikoulun ja musiikkiopiston väliin jäävän jakson, noin 5-7-vuotiaat lapset, jotka kaipaisivat soitinvalmennusta pienryhmissä ennen henkilökohtaisia soittotunteja. Soitonopettajat olisivat varmasti iloisia, jos he saavat tunneilleen aloittavia oppilaita, jotka ovat jo oppineet musiikin tärkeimmät alkeet. Näin myös saataisiin musiikkileikkikoulusta tasaisesti etenenvä opintopolku musiikkiopistoon.

Opetushallitus on julkaissut kuvanuottien opetteluun Annalan suunnitteleman kaikille vapaasti käytettävän oppimateriaalin internetissä osoitteessa: www.ubiikki.fi/kuvanuotit/