Harvinainen palkinto Salolle

Alajärveläinen Myllykankaan koulun luokanopettaja Sari Salo on palkittu Campus Awards -palkinnolla valtakunnallisessa opettajien Campus-seminaarissa.

Tunnustus myönnettiin hänelle aktiivisesta toiminnasta suomalaisopettajien Alakoulun aarreaitta -facebook-ryhmässä, jossa Salo esittelee omille oppitunneilleen kehittämiään ideoita, pelejä ja opetusmenetelmiä. Erityisesti tunnustuksen takana on pelillistävien opetusmetodien julkistaminen muiden opettajien avuksi.

Salon päivitykset Alakoulun aarreaitta -ryhmässä saavat palautetta sadoilta opettajilta. Sieltä hänen ideansa ovat levinneet käyttöön kouluissa ympäri Suomen.

Campus -seminaari on suomalaisopettajia vuosittain kokoava tilaisuus, jonka tarkoituksena on esitellä opettajille ajankohtaisia asioita ja maailman muutoksia eri alojen huippuosaajien esitelmien myötä.

Salo toimii sivutyönään liikunnan parissa mm. pilates-ohjaajana ja oli palkitsemispäivänä tiistaina juuri vetämällään Pilates-matkalla.

Tilaisuuteen hän pääsi kuitenkin osallistumaan nettiyhteyden kautta. Myös Alajärvi ja Myllykankaan koulu saivat palkitsemisen myötä julkisuutta, sillä seminaariin käytiin kuvaamassa video Myllykankaan koulun arjesta.

Sari Salo on tunnustuksesta hämmentynyt, mutta kiitollinen.

– Koen, että tämä on samalla palkinto myös kaikille pienille kouluille. Aina ei tarvita suuria määrärahoja ja massiivisia satsauksia, vaan pienissäkin kouluissa voidaan toimia joskus edelläkävijöinä.

Salo on ideanikkari, jonka oppitunneilla asioita opiskellaan innostavin ja aktivoivin menetelmin.

– Pelillistämisen eri muodot ovat olleet jossain määrin aina mukana opetuksessani: ensimmäisinä vuosina yksinkertaisina palkitsemismenetelminä ja nykyään tekniikan myötä massiivisena, nykyaikaisena Classcraft- oppimisympäristönä.

Hän on kehitellyt vuosien aikana kymmeniä pelimuotoja opetuksen tueksi.

– Käytän erilaisia tuttuja ja itse kehitettyjä lauta- ja liikuntapelejä muuntaen niitä eri oppiaineisiin sopiviksi.

Ideoiden jakaminen ei ole itseltä pois

Facebookin Alakoulun aarreaitta -ryhmän myötä Salo on ryhtynyt kertomaan ideoistaan myös muille opettajille. Hän ei ole ideoistaan ”mustasukkainen”, vaan sanoo jakavansa juttuja toistenkin käytettäväksi mielellään.

– Olen ajatellut aina, että se ei ole mitenkään minulta pois, jos annan näitä muidenkin käyttöön. Jos lapset ympäri Suomen tätä kautta pääsevät osalliseksi tämäntyyppisestä toiminnallisesta opetuksesta ja opettajatkin innostuvat näin kovasti, on se minullekin suuri ilo.

Hän muistelee lämmöllä, kuinka sai aikanaan, nuorena opettajana, valtavasti tukea silloisilta kollegoiltaan Mirja Kivipellolta ja Markku Tuomistolta.

– Onkin ollut ilo olla nyt itse auttamassa ja opastamassa uusia, nuoria opettajia, jotka ovat sadoittain lähteneet tähän mukaan. Heiltä saadut viestit ja heidän kertomansa tarinat siitä, miltä tuntuu aloittaa nuorena opettajana ilman minkäänlaista tukea työkavereilta, ovat entisestään vahvistaneet ajatustani siitä, että haluan olla esimerkkinä siitä, että ideat on tarkoitettu kiertoon ja toteutettavaksi muuallakin kuin meillä Myllykankaalla.

Hän painottaa, että opetuksen pelillistämisessä ei ole kyse ” sirkushuveista” koulussa, vaan innostamisesta ja lasten maailmaan mukaan menemisestä. Bonuksena tulee koulussa viihtyminen ja tekemisen ilo, oppimisen tasosta puhumattakaan.