Jamilla tiukat säästötavoitteet

Järviseudun ammatti-instituutin ensi vuoden talousarvio osoittaa 997 000 euron alijäämää.

– Meillä on säästöohjelma, jota on noudatettu, mutta valtion rahoitus on pienentynyt voimakkaasti, rehtori Matti Väänänen toteaa.

Jamin ensi vuoden talousarvion 13.12. hyväksynyt kuntayhtymävaltuusto velvoittaakin säästöjä tuottavien rakenteellisten muutosten etsimiseen.

Tavoitteena on miljoonan euron säästöt vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Säästöjä haetaan muun muassa kiinteistömassan keventämisestä.

Väänäsen mukaan Jamin kiinteistökulut ovat noin miljoona euroa vuodessa.

– Mieluusti myisimme kiinteistöjämme.

Investoinneista merkittävin on Kurejoen päärakennuksen viemärisaneeraus, johon on varattu 100 000 euroa. Investointimenot ovat yhteensä 251 000 euroa.