Järvi-Pohjanmaan perusturva kehittää toimintakeskuksiaan sekä lastenneuvolan ajanvarausta

Kehitysvammaisten toimintakeskusten sisällöllinen kehittäminen painottuu yhä enemmän niin, että se tukee yksilön oppimista ja yhä vaativampien taitojen kehittymistä. Yhä tärkeämpänä pidetään muun muassa lukemisen ja kirjoittamisen tukemista ja harjoittelua.

Järvi-Pohjanmaan perusturva tiedotti tiistaina 2.10.2018. Alajärven Alarinteen ja Lehtimäen toimintakeskusten toiminnan sisällöllistä kehittämistä. Toiminnan uudistaminen ja kehittäminen huomioi valinnanvapauden ja yhteisöllisyyden kasvattamisen.

Myös lastenneuvolassa on uutta luvassa, kun lähiviikkoina otetaan käyttöön sähköinen ajanvarauspalvelu lastenneuvolassa.

Käsityöt väistyvät pienempään rooliin

Toimintakeskusten palveluvastaava Hannu Yli-Hynnilä totesi, että Lehtimäen toimintakeskuksessa aloitettiin toiminnan uudistaminen noin 10 vuotta sitten.

– Käsitöitä jatketaan halukkaille pienimuotoisempana toimintana, mutta tilalle on lisätty kehittävämpiä toimintoja esim. yhteisöhoidon menetelmiä, musiikkia, näytelmiä sekä muita elämyksellisiä toimintoja, totesi Yli-Hynnilä.

Hän korostaa että enää ei tehdä väkisin kaikista käsityöläisiä. Näin tullaan pois 80-luvulta.

– Molemmissa toimintakeskuksissa painotetaan lisäksi fyysisen kunnon kohottamista ja ylläpitämistä.

– Jatkossa huomiota kiinnitetään myös kognitiivisten taitojen oppimiseen, ylläpitämiseen ja harjoitteluun esim. muisti, lukeminen, erilaiset esiintymiset ym. ja sitä kautta elämänlaadun parantamiseen.

Säännölliset palaverit

Yhteisöhoidon soveltaminen kehitysvammahuoltoon sisältää säännölliset yhteiset palaverit, joissa asiakkaat ovat mukana kehittämässä yhteisöä.

– Asiakkaat itse äänestävät palaveriin puheenjohtajan. Tavoitteena on rohkaista ilmaisemaan omia mielipiteitä, kehittää vuorovaikutustaitoja sekä selvittää mahdollisia ongelmatilanteita. Näillä toiminnoilla voimme huomioida myös asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta.

Kahvila puuntyöstökoneiden tilalle

Myös Alarinteen toimintakeskuksessa aloitettiin uudistaminen noin kaksi vuotta sitten hiljalleen.

– Nyt puuntyöstökoneet on siirretty muualle ja tilalle on suunniteltu kehittävämpää toimintaa. Puuntyöstötilasta on valmistumassa kirppari sekä kahvio, joka tulee olemaan auki joka arkipäivä.

– Myös Alajärvellä on lisätty luovia toimintamuotoja ja yhteisöhoitoa.

Kerran viikossa noin 6-7 asiakasta käy Lehtimäen ”tokessa” näytelmäharjoituksissa.

– Myös musiikki on koettu tärkeäksi elementiksi. Bänditreenit on pyritty pitämään Alarinteen toimintakeskuksessa kerran viikossa aina kun mahdollista, ja esiintymisiä on Rohkiat-bändillä aina tilanteen mukaan.

Bändissä on jäseniä molemmista toimintakeskuksista.

– Näkyvyyttä ja yhteistä toimintaa toimintakeskuksien välillä on lisätty; retket, konsertit, vierailut ym.

Yli-Hynnilä on erittäin kiitollinen siitä, että toimintakeskusten käytössä on oma bussi, joka on mahdollistanut erinomaisesti tätä kehitystä.

Sähköinen ajanvarauspalvelu lastenneuvolassa

Järvi-Pohjanmaan lastenneuvolassa Alajärven ja Vimpelin toimipisteessä otetaan lähiviikkoina käyttöön mahdollisuus sähköiseen ajanvaraukseen lasten ikäkausitarkastuksissa.

Terveydenhoitaja Ulla Takala kertoo, että tavoitteena on hyödyntää sähköisiä ajanvarauspalveluja ja siten palvella asiakaskuntaa entistä paremmin.

– Sähköisen ajanvarauksen kautta huoltajat voivat varata ikäkausitarkastusajan 2-6-vuotiaille lapsille terveydenhoitajan vastaanotolle, toteaa Takala.

Sähköiseen ajanvaraukseen pääsee kirjautumaan www.hyvis.fi-sivujen Etelä-Pohjanmaan sivuston kautta.

Palvelun kautta voi varata, siirtää, perua tai tarkistaa vastaanottoajan.

– Huoltajat voivat valita mieluisensa muistutuksen tai herätteen tulevasta vastaanottoajasta joko sähköpostiin tai tekstiviestinä. Ajanvaraus on mahdollista tehdä edelleen myös puhelimitse oman neuvolan kautta.