Kaupunki tiedottaa: Alajärven alueella ei tiedossa koronavirustapauksia

Alajärven kaupunki on tiedottanut, että alueellamme ei edelleenkään ole tiedossa todettuja koronavirustapauksia.

Viruksen leviämistä on tärkeä hillitä ja Alajärven kaupunki noudattaa valtioneuvoston suosituksia.

Kaupungin julkisissa tiloissa on siirrytty tehostettuun hygieniatasoon ja pintoja siivotaan useammin.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen yksiköt toimivat normaalisti. Koulujen ja päiväkotien osalta tilannetta seurataan aktiivisesti, valmiutta kohotetaan ja toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.

Kaupunki peruuttaa yleisötilaisuuksia ja isompia kokouksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Esimerkiksi Liikunta- ja hyvinvointimessut siirtyvät syksymmälle. Lisäksi valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan Alajärven kaupunki suosittelee kaikkia rajoittamaan ei-välttämätöntä toimintaa harrastustoiminnassa ja vapaa-ajalla sekä välttämään ylimääräistä asiointia riskiryhmiin kuuluvien kanssa.

Kaupungin järjestämät ryhmäliikuntatunnit siirtyvät tai ne perutaan toistaiseksi. Kirjasto, uimahalli ja liikuntatilat pidetään toistaiseksi avoinna. Alajärven kaupungin johtoryhmä ja pandemia-ryhmä seuraavat viranomaisten tiedottamista tilanteesta ja muuttuneessa tilanteessa nopeatkin muutokset ovat mahdollisia.

Alajärven kaupunki seuraa tiivisti viranomaisten tiedottamista asiassa. Järvi-Pohjanmaan perusturvan johtoryhmä toimii alueella pandemiajohtoryhmänä, joka huolehtii oman toimialansa tiedottamisesta ja ohjeistamisesta. Perusturva toimii tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiriin infektioiden torjuntayksikön kanssa.