Kolme kohdetta Järviseudulta sai seurantalojen korjausavustusta, rakennukset ovat Evijärvellä, Soinissa ja Vimpelissä

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,68 miljoonaa euroa, josta 127 300 euroa myönnetään Etelä-Pohjanmaalle.

Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset. Järviseudulta avustukset saivat Evijärven Nuorisoseura ry, Evijärven Nuorisoseura 10 000 euroa, Sääksjärven Työväenyhdistys Kipinä ry Sääksjärven Työväentalo Vimpelissä 2 500 ja Vehun Maa- ja Kotitalousseura ry, Vehu-Talo Soinissa 8 000.

Yhteensä avustuksia saa Etelä-Pohjanmaalla tänä vuonna 12 hakijaa, mikä on kahdeksan enemmän kuin 2018.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.

Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2019 myönnetyistä avustuksista maakuntamuseot auttavat Suomen Kotiseutuliittoa 25 seurantalon korjaushankkeen ohjauksessa ja valvonnassa. Yhteistyö on jatkunut pitkään eri puolilla maata.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista.

Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2 500. Ne ovat arvokasta kansallista kulttuuriperintöä, joiden korjaustyöstä ja ylläpidosta huolehtivat yhdistysten jäsenet pääosin talkoovoimin.