Tilaajalle

Kraatterijärven Geopark tavoittelee UNESCOn statusta - Lappajärvi haastaa mukaan viisi muutakin kuntaa

Kraatterijärven Geopark tavoittelee UNESCOn statusta hankkeella, jossa olisi mukana yhteensä kuusi kuntaa Lappajärven lähialueelta.

Lappajärven kunnanhallituksen esityslistalla on 4. marraskuuta esitys, että hallitus hyväksyisi omalta osaltaan uuden hankehakemuksen liittyen UNESCOn Geopark -statuksen saamiseksi Lappajärvelle.

Esityksen mukaan Lappajärvi varaisi vuoden 2020 talousarvioon 3.000 euron määräraha kuitenkin edellyttäen, että myös muut kunnat sitoutuvat hankkeeseen.

Uusi hankehakemus osoitetaan suoraan ELY-keskukselle.

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda itäiselle Etelä-Pohjanmaan alueelle mahdollisuus hakea UNESCOn Geopark -statusta vuonna 2021. Mukaan haastetaan Lappajärven rinnalle Evijärvi, Vimpeli, Alajärvi, Soini ja Ähtäri.

Kunnanhallituksen esityslistasta selviää, että Lappajärven kunnanhallitus on kokouksessaan 8.10.2018 käsitellyt jo hankehakemusta UNESCOn Geopark -statuksen saamiseksi Lappajärvelle ja hyväksynyt hankehakemuksen.

Hankehakemuksen jättämisen jälkeen todettiin, että projekti on niin mittava, että ensin tehtiin esiselvityshanke, joka valmistui 31.10.2019.

– Nyt on valmisteltu uusi hankehakemus, joka osoitetaan suoraan ELY-keskukselle. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda itäiselle Etelä-Pohjanmaan alueelle Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Soini ja Ähtäri mahdollisuus hakea UNESCOn Geopark -statusta vuonna 2021. Geopark pohjautuu koko kansainvälistä Geopark-verkostoa ajatellen erittäin harvinaislaatuiseen ja hyvin tutkittuun meteoriitin törmäykseen 78 miljoonaa vuotta sitten nykyisen Lappajärven kohdalle. Alueen aiemmat miljardeja vuosia vanhemmat geologiset muodostelmat sitovat alueen yhteiseksi kokonaisuudeksi, jota myöhäisemmät jääkaudet ovat muokanneet nivouttaen suunnitellun Geopark-alueen kunnat yhteen, taustoitetaan esityslistassa uutta hanketta.

Hankkeen kustannusarvio on 297.380,00 euroa, josta kunnan suora rahoitus on 14.500 euroa.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2021.