Kulttuurirahaston tammikuun apurahat haettavina: Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto edistää kulttuurin saavutettavuutta eri toimintaympäristöissä

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto jakaa tänä vuonna apurahoina

1 155 000 euroa.

‑ Rahastossa kannustamme hakemaan työskentely- ja kuluapurahoja alueen kulttuuria, tiedettä ja taidetta uudistaviin hankkeisiin. Arvostamme toimintaa, joka edistää kestävää yhteiskunnallista muutosta ja lisää taiteen arvostusta alueellamme, todetaan Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston tiedotteessa.

Tammikuun haussa Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto kohdistaa varoja lasten- ja nuorten kulttuurin tukemiseen. Lisäksi jaetaan vähintään 50 000 euroa lasten- ja nuorten eriarvoistumista ehkäisevään toimintaan.

‑ Tuemme ammattimaista työskentelyä ja edistämme kulttuurin saavutettavuutta eri fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä, huomioiden erityisesti poikkeustilan asettamat lisävaateet.

Maakuntarahasto myöntää apurahoja kaikille kulttuurielämän alueille. Etusijalla ovat Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston toimialueella toimivat hakijat, alueella suoritettava tai siihen kohdistuva taiteellinen ja tieteellinen työ sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeet.

Työskentelyapurahojen ja kuluapurahojen lisäksi myönnetään kärkihankkeelle vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Kärkihankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoina myönnetään vähintään 20 000 euroa. Tukimuodon tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Taidetta hoitolaitoksiin -apurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt.

Apurahat myönnetään pääasiassa yksityishenkilöille ja työryhmille työskentely- ja kuluapurahoina. Yhteisöt voivat hakea kuluapurahaa erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Rahaston pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa.

Apurahat jaetaan yleisrahastosta ja jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

K. G. R. Ahlbäckin rahasto, Jouko Eskolan rahasto, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto ry:n rahasto, Etelä-Pohjanmaan Säästöpankkien rahasto, Iivari ja Jenny Honkolan rahasto, Oiva Kuusiston rahasto, Kosti Könnin rahasto, Jalo Lahdensuon rahasto, Karl-Johan Lallin rahasto, Panttilan sisarten rahasto, Liisa Peltosen rahasto, Helvi ja Leila Rahkosen rahasto, Einar Salmen rahasto, Viljo Syreniuksen rahasto, E. M. Tarkkasen rahasto.

Nimikkorahastojen tarkemmat kuvaukset löytyvät Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston verkkosivuilta.

Vuoden 2021 apurahat ovat haettavina 11.1. – 10.2.2021 kello 16 saakka sähköisessä hakujärjestelmässä. Myös lausunnot tulee jättää hakuajan päättymiseen mennessä lausunnonantajan verkkopalvelun kautta.

Apurahainfo toteutetaan maakuntarahastojen yhteisenä webinaarina Zoom-alustalla torstaina 28.1. klo 13-15.

Lisätietoa osoitteesta skr.fi/ep/apuraha.