Tilaajalle

Kuntalaisaloite ehdottaa matkaparkin perustamista Vimpeliin

Vimpelin kunnanvaltuustolle tuotiin kuntalaisaloite. Sen mukaan Vimpeliin olisi hyvä saada niin sanottu matkaparkki lähinnä matkailuautoilijoita varten. Aloitteen tekijän Reijo Nygårdin mukaan parkki palvelisi matkailijoita sekä kesällä että talvella.

Parkin alueeksi ehdotetaan vanhan osuuskaupan takana olevaa aluetta tai yhteiskoulun aluetta, joissa molemmissa olisi sähköliittymät lähellä. Aloite lähtee valmisteluun vielä tämän vuoden aikana.

Valtuusto käsitteli ensi vuoden taloutta ja kokouksessa todettiin, että kunnan tulovero nykyisillä prosenteilla on noin 9,2 miljoonaa euroa, kiinteistövero tuottaa 0,8 miljoonaa ja yhteisövero noin 0,63 miljoonaa.

Valtuusto hyväksyi tulevan vuoden tuloveroprosentiksi nykyisen 22,25. Perusteluna oli, että vuoden 2019 tilinpäätös näyttää muodostuvan alijäämäiseksi. Sama peruste oli voimassa, kun päätettiin kiinteistöveroista. Yleiseksi kiinteistöveroksi tuli 1,10 % vakituisten asuinrakennusten veroksi 0,65 %, muiden asuinrakennusten veroksi 1,30 %, rakentamattoman rakennuspaikan vero on 3,0 % eikä yleishyödyllisille yhteisöille määrätty veroa.

Ryhmäpuheenvuoroissa kannatettiin viimevuotisia veroprosentteja ja asiaan luvattiin palata seuraavan vuoden talousarvion laatimisen yhteydessä.

Jouni Leppäaholle myönnettiin ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin Soile Kautiainen-Hietala.

Valtuusto päätti lisätä Vimpelin kunnan organisaatioon vapaa-aika ja kulttuurilautakunnan 1.1.2020 voimaan tulevaksi ja samalla hyväksyttiin tätä koskeva hallintosääntö. Valtuusto perusti myös vapaa-aikasihteerin viran ja siihen siirrettiin oman suostumuksensa mukaisesti Ari Takala.

Lyhyehkön kokouksen jälkeen valtuusto jäi pohtimaan iltakoulussaan ainakin tulevan taloudenpidon asioita.

Teksti: Teuvo Mäkelä