Löytyisikö Järviseudulta Vuoden kylä? Eteläpohjalaiset Kylät ry:n kisaan pääsee mukaan syyskuun aikana - Soini pilottikuntana Landemia-hankkeessa

Onko teidän kylänne seuraava Vuoden kylä? Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Valinnassa painotetaan kylien toiminnan suunnitelmallisuutta (voimassaoleva kyläsuunnitelma), pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän välinen suhde, palvelujen tuotteistaminen ja uudelleen järjestäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Huomioon otetaan koko kylää hyödyttävä toiminta, yhteistyö (ml. Eteläpohjalaiset Kylät ry:n jäsenyys), avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen ja kylän kehittäminen laaja-alaisesti.

Etelä-Pohjanmaan kylät, mukaan lukien Kyrönmaa, lähettävät hakemuksensa mahdollisine liitteineen syyskuun 2021 loppuun mennessä osoitteella Heikki Korkealaakso, Mesikuja 5, 62200 Kauhava tai sähköpostilla info@epk.fi.

Vuoden kylä -hakulomake löytyy Eteläpohjalaiset Kylät ry:n sivulta.

Eteläpohjalaiset Kylät ry sai Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kautta Maaseuturahastosta 330 000 euron rahoituksen Landemia-hankkeeseen.

– Hankkeen tavoitteena on edistää eteläpohjalaisen maaseudun vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta, saada alueellemme uusia pysyviä asukkaita sekä mahdollistaa monipaikkaista asumista ja paikkariippumatonta työskentelyä. Kaksivuotista hanketta toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa, todetaan yhdistyksen tiedotteessa.

Pilottikuntina hankkeessa ovat Karijoki, Isojoki, Ilmajoki, Evijärvi ja Soini, mutta toimenpiteitä ja tutkimusta ulotetaan yli koko maakunnan.

Hankkeen projektipäällikkönä palvelee Tarja Vuorinen ja hänen apulaisinaan Susanna Laitila ja Tiia Vuorinen.

Lisätietoa hankkeesta kotisivulla landemia.fi

LÄHDE: Tiedote, Eteläpohjalaiset kylät ry