Maakuntahallitus: Valtatien 16 numeroinnin jatkamiseksi Kyyjärveltä Kuhmoon, maakuntahallitus päätti yksimielisesti kannattaa esitystä.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsenet Jukka Pekka Matintupa, Jukka Joensuu ja Markku Sillanpää esittivät, että Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus ryhtyisi toimeen valtatien 16 numeroinnin jatkamiseksi Kyyjärveltä Kuhmoon. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti kannattaa esitystä ja tiedotti asiasta 19.4.2021.

Valtatien 16 numeroinnin jatkaminen on ollut pitkään suunnitelmissa, mutta nyt toimenpiteelle nähdään olevan hyvät edellytykset. Numeroinnin jatkaminen loisi uusia edellytyksiä alueen matkailun ja viennin kehittymiselle.

Maakuntahallitus tiedotti 19.4.2021 seuraavista asioista: Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman, valtatien 16 numeroinnin jatkamiselle kannatusta, apurahaa 24 kulttuuritoimijalle, aluetukimahdollisuuksia parannettava Etelä-Pohjanmaan turveseutukunnissa, jäsenmuutos maakuntavaltuuston kokoonpanossa.

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman:

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman. Päivitetyn suunnitelman tavoitteena on vastata valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) tavoitteisiin.

Lisäksi päivitetty suunnitelma tiivistää maakunnan väylien kehittämisinvestointikohteiden kärkihankelistaa, jotta viesti maakunnan kärkitavoitteista on edunvalvonnan kannalta mahdollisimman selkeä. Kokouksessa käydyssä keskustelussa maakuntahallitus korosti, että vt3 on merkittävä kokonaan pääväyläksi myös liikennejärjestelmäsuunnitelmaa kuvaavassa kartassa.

Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma julkaistiin vuonna 2014 ja siihen tehtiin päivitys 2017. Liikenteen lainsäädäntö kuitenkin muuttui päivityksen jälkeen merkittävästi. Uudistustarpeeseen vaikutti myös valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön käynnistäminen vuoden 2020 alussa.

‒ Päivitystyön tuloksena myös suunnitelman rakennetta ja muotoa on kehitetty. Digitaalisella alustalla julkaistu suunnitelma on helppokäyttöisempi ja selkeämpi, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja kertoo.

Apurahaa 24 kulttuuritoimijalle

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus myönsi apurahaa 24:lle koronasta kärsineelle kulttuurin toimijalle yhteensä 60 000 euroa. Apurahan saaneiden joukossa on eteläpohjalaisia kulttuuritoimintaa ammattimaisesti toteuttavia yhdistyksiä, freelancereita, työryhmiä ja yksittäisiä taiteilijoita sekä kulttuurialan yrityksiä.

‒ Kulttuuritoimijoiden toimintaedellytykset ovat heikentyneet merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Suuri tarve avulle näkyy muun muassa siinä, että hakemuksia saapui 82, ja haettu summa oli lähes 300 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan liitto haluaa osoittaa tukensa alalle, joka on kärsinyt poikkeuksellisen raskaasti koronarajoituksista, toteaa kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma.

Apurahahakemuksia arvioitiin apurahan käyttösuunnitelman selkeyden ja toteutuskelpoisuuden, koronavirusepidemian vaikutusten sekä Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian tavoitteiden huomioimisen perusteella.

Apurahan saajat:

Björklöf Mikael, Kauhava 3000 €

Elokuvateatteri Matin-Tupa A. Luoma, Seinäjoki 2000 €

Hautala Henna, Lapua 1500 €

Isotalo Susanna, Seinäjoki 2000 €

Kalmi Riina, Isojoki 1600 €

Kurkimäki Toni, Seinäjoki 2000 €

Laasonen Tiina, Seinäjoki 3000 €

Laitakaupungin orkesteri ry, Seinäjoki 1500 €

Lapuan Taiteilijaseura ry, Lapua 3000 €

Makkonen Marko, Lapua 2000 €

Mark Wiltshear TMI, Seinäjoki 3000 €

Männistö Mikko, Seinäjoki 3000 €

Nummijärven Maatalousjärjestö ry, Kauhajoki 3000 €

Paajanen Mikki, Kurikka 3000 €

Peltola Henri, Komppi-tuotanto ky, Seinäjoki 3000 €

Rehnström Katri, Seinäjoki 2000 €

Saari Sami, Seinäjoki 3000 €

Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry, Seinäjoki 3000 €

Seinäjoen Tangomarkkinat Oy, Seinäjoki 3000 €

Tanssikoulu Wimma Oy, Alajärvi ja Seinäjoki 3000 €

Teatteri Hysteria, Seinäjoki 3000 €

Työryhmä Mari Taivalmaa ja Detlev Stürzenberger, Ilmajoki 3000 €

Udd Joakim, Seinäjoki 1600 €

Varikko Galleria, Niina Keltamäki pj. Varikko ry, Seinäjoki 1800 €

Aluetukimahdollisuuksia parannettava Etelä-Pohjanmaan turveseutukunnissa

Maakuntahallitus keskusteli mahdollisuudesta saada Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukuntia nykyistä paremman aluetukijaon piiriin ohjelmakaudella 2022–2027. Perusteluina painottuivat energiaturvetuotannon hallitsemattomasta vähenemisestä koituvat ongelmat ja toisaalta näiden alueiden samankaltaisuus I-tukialueeseen kuuluvien Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden kanssa.

‒ Tukialueen korottaminen edistäisi seutukuntien teollisuusyritysten investointeja ja sitä kautta alueiden uudistumista, hyvinvointia sekä vientiin suuntautuvaa kasvua, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee Suomen uuden aluetukikartan vuosille 2022–2027 kevään ja kesän 2021 aikana. Asetus tukialueista ja -tasoista tulisi voimaan vuoden 2022 alussa. Tukialueet I ja II muodostavat EU:n tukisäännön mukaisen alueen, jossa voidaan tukea pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä. Tukialueella III on mahdollista myöntää tukea vain pienille ja keskisuurille yrityksille.

Jäsenmuutos maakuntavaltuuston kokoonpanossa

Isonkyrön kunnanvaltuusto on päättänyt valita maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäseneksi Jouni Mäkysen ja hänelle varajäseneksi Helena Tuuri-Tammelan. Toinen Isonkyrön paikoista jätetään asianosaisten yhteisen sopimuksen mukaisesti täyttämättä, koska Isonkyrön valtuustossa ei ole edustusta vasemmistoliitosta ja tämä valtuusto kokoontuu enää yhden kerran.