Tilaajalle

Mielenterveyskuntoutujien tehostetun asumispalvelun hankinta 1,4 miljoonaa euroa Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven alueella

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta kilpailutti mielenterveyskuntoutujien tehostetun asumispalvelun hankinnan, jonka kokonaisarvo sopimuskaudella 1.1.2022-31.12.2023 on tarjouspyynnön mukaan noin 1,4 miljoonaa euroa. Palvelun tarvitsijoita on Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven alueella noin 27, joista kolme on ikäihmisiä.

Lautakunta hyväksyi 16.11. kaikki kolme saapunutta tarjousta, jotka kaikki täyttivät tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut soveltuvuusvaatimukset. Palvelun tarjoajat ovat Terve Pehtoori Oy, Attendo Mi-Hoiva Oy / Windala, Sevinio Oy.

Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen tarkoittaa asumista asumispalveluyksikössä, jossa henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden.

Hankintapäätös ei luo kuitenkaan sopimussuhdetta palveluntuottajan ja tilaajan välille. Sopimus syntyy vasta sitten, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ennen tarjouspyyntökierrosta oli pöytäkirjan mukaan noin 1 102 253 euroa. Sen mukaisesti osuudet kunnittain listattiin seuraavasti: Alajärvi noin 701 169 euroa, Vimpeli noin 229 877 euroa ja Lappajärvi 171 207 euroa.

– Mielenterveyskuntoutujien ja hänen läheistensä näkökulmasta on useimmiten hyvä, että sijoitus on mahdollisimman lähellä asiakkaan omaa verkostoa ja hoitojärjestelmää, todetaan kokouksen pöytäkirjassa.

Päihdeongelmaisten mielenterveyskuntoutujien kohdalla on asiakkaiden toiveesta sijoitus tehty kauemmaksi henkilön verkostoista.

– Tavoitteena on, että mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut olisivat kuntouttavia ja asiakkaat siirtyisivät myöhemmin kevyempiin palveluihin.

SARI HEINILÄ