Nyt kannattaa pitää silmällä tienvarsia! Alajärvellä ja Vimpelissä hirvieläinkolareiden määrä pieneni vuonna 2020, Soinissa hieman lisääntyi

Etelä-Pohjanmaalla monilla on kokemuksia liikenteen vaaratilanteista hirvieläinten kanssa. Kyselyn mukaan noin puolet Etelä-Pohjanmaalla asuvista on ollut kolarissa tai läheltä piti -tilanteessa hirvieläimen kanssa. Syksyllä hämärä ja liukkaus lisäävät onnettomuuden riskiä.

Alajärvellä ja Vimpelissä hirvieläinkolareiden määrä pieneni vuonna 2020, Soinissa hieman lisääntyi.

Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaan kunnissa tapahtui viime vuonna kaikkiaan 69 valkohäntäpeura-, 166 metsäkauris- ja 92 hirvionnettomuutta. Alajärvellä hirvieläinonnettomuuksia ilmoitettiin 22 kappaletta vuonna 2020, kun luku vuotta aiemmin oli 25 kappaletta. Osapuolina näissä oli hirviä 6 (8) kappaletta, metsäpeuroja 3 (2), valkohäntäpeuroja 3 (1) ja metsäkauriita 10 (14) kappaletta. Suluissa vuoden 2019 luvut.

Vimpelissä hirvieläinonnettomuuksia ilmoitettiin kolme kappaletta  vuonna 2020, kun luku vuotta aiemmin oli viisi. Osapuolina näissä oli hirviä 1 (2) kappaletta, metsäpeuroja 0 (1), valkohäntäpeuroja 1 (0) ja metsäkauriita 1 (2) kappaletta.

Soinissa hirvieläinonnettomuuksia ilmoitettiin neljä vuonna 2020, kun luku vuotta aiemmin oli vain yksi. Osapuolina näissä oli hirviä 2 (0) , valkohäntäpeuroja 1 (0) ja metsäkauriita 1 (1) kappaletta.

Jos Suomen kunnat laittaa järjestykseen niissä sattuneiden hirvikolareiden määrän mukaan, sijalle 11. nousi Kurikka. Tilastokeskuksen mukaan Kurikassa kirjattiin vuonna 2020 kaikkiaan 53 tieliikenneonnettomuutta hirvieläimen kanssa, Kauhajoella 49 ja Seinäjoella 37. Seinäjoen hirvieläinonnettomuuksien lukumäärä pienentyi yli kolmanneksella vuoden 2019 määrästä, joka oli 62.

- Tien varressa on nykyisin myös peuroista ja kauriista varoittavia liikennemerkkejä. Suosittelen suhtautumaan niihin vakavuudella, sillä vaikka törmäys ison hirven kanssa todennäköisemmin johtaa loukkaantumisiin, myös peura- tai kauriskolareissa tulee vuosittain kymmeniä henkilövahinkoja. Myös eläinten tähden toivoisi, että kolareilta vältyttäisiin, sanoo maatilaneuvoja Jarmo Ojajärvi LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalta.

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 14 000 riistaeläinonnettomuutta ja tämän lisäksi noin 4 000 liikennevahinkoa porojen kanssa, selviää Tilastokeskuksen ja Liikennevakuutuskeskuksen tilastoista. Eläinkolariin voi joutua kuka tahansa, mutta riski siihen, mihin eläimeen törmää, vaihtelee eri puolilta maata. Etelä-Pohjanmaalla korostuu peura- ja kauriskolareiden riski.

- Kyselyn mukaan vain puolet alueemme asukkaista on täysin välttynyt liikenteen vaaratilanteilta eläinten kanssa. Meillä näkyy erityisesti viime vuosina nopeasti kasvanut valkohäntäpeura- ja metsäkauriskanta, mutta toki teillämme liikkuessa voi tulla törmäys myös hirven kanssa. Suuri kolaririski on tyypillisesti siellä, missä on paljon liikennettä ja eläimiä, kertoo Ojajärvi.

Tilastokeskuksen Riistaonnettomuustilasto avaa valkohäntäpeurojen, metsäkauriiden, hirvien, metsäpeurojen, villisikojen ja kuusipeurojen kanssa sattuneiden kolareiden määrää. Valtaosa törmäyksistä tapahtuu yleisten hirvieläinten eli valkohäntäpeurojen, metsäkauriiden ja hirvien kanssa. Hirvikolareiden määrä on ollut Suomessa viime vuosina laskussa, mutta samaan aikaan peura- ja kaurisonnettomuuksien määrä on kasvanut. Samansuuntaista kehitys on LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan alueella.

Lähde: LähiTapiolan tiedote