Perusturva käsittelee saattohoitoon liittyvää aloitetta jo ensi viikolla

Valtuutettu Kauko Ukonmäki (kesk.) on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän ilmaisee olevansa huolissaan saattohoidon järjestämisestä Alajärven sairaalan

vuodeosastolla. Hän on huolissaan saattohoitopotilaan sijoittamisesta useamman hengen huoneeseen.

Aloitteessa mainitaan valitettavana asiana myös, että sairaalan ulkopuolella aika ajoin vierailijoiden autot eivät sovi piha-alueelle. Pahinta on, että osa autoista oli parkkeerattu oven eteen, josta ruumisauto noutaa vainajaa.

Perusturva käsittelee tiistain kokouksessa asiaa. Asian on valmistellut lautakunnalle vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho.

– Päätöksen potilaan saattohoidosta tekee aina lääkäri, jonka jälkeen hoitajat tekevät hoitoon liittyviä järjestelyitä siten, että paras mahdollinen ja laadukas saattohoito kyetään toteuttamaan potilaalle. Läheisten läsnäolo huomioidaan järjestelyjä suunniteltaessa.

Akuuttiosastolla on yleisesti hoidossa yhtäaikaisesti useita eristys- ja saattohoitopotilaita. Heidän käytössään ovat ensisijaisesti yhden hengen huoneet.

– Myöskin kahden ja kolmen hengen huoneista järjestellään osaston potilaiden hoidettavuuden mukaan yhden hengen huoneita muun muassa saattohoito- ja eristystilanteisiin.

Järjestelyissä huomioidaan aina kuitenkin osaston senhetkinen potilaiden kokonaistilanne.

Kahden ja kolmen hengen huoneissa on mahdollisuus väliverhoilla jakaa tila, joka tukee potilaiden ja läheisten yksilöllisyyttä.

Akuuttiosastolla syksyllä 2018 tehdyn saneerauksen yhteydessä on lisätty huoneisiin WC-tiloja.

Tämän saneerauksen yhteydessä on WC-tilojen rakentamisen myötä luovuttu neljän hengen huoneista ja osastolle on lisätty kolmen, kahden ja yhden hengen huoneita.

– Aikaisemmin, 2000-luvun alkupuolella, vuodeosastolle tehdyn remontin yhteydessä osastolle tehtiin senhetkistä tilannetta silmällä pitäen saattohoitohuone. Saattohoitohuone ei ole koskaan vastannut vaatimustasoltaan sitä tarvetta, mihin se on tarkoitettu. Saattohoitohuoneessa ei ole WC- tai suihkutilaa, ainoastaan käsienpesuallas.

Osaston paikkamäärä on tällä hetkellä 35.

– Ihanteellisinta ja hygieenisintä nykykäsityksen mukaan olisi, jos kaikki potilashuoneet olisivat yhden hengen huoneita. Tämänhetkisiin akuuttiosaston tiloihin tällä potilasmäärällä se ei kuitenkaan olisi mahdollista toteuttaa.

Valmistelutekstissä otetaan kantaa myös Ukonmäen huoleen sairaala-alueen pihasta.

– Ahtaus on tiedostettu terveyskeskuksen remontin suunnitteluvaiheessa. Piha-alueen uudistaminen on siltä osin vielä keskeneräinen, mutta tullee toteutumaan kesän tai viimeistään syksyn 2019 aikana.

Uudistamisen myötä kappelin edessä olevaa autojen parkkeerausalue tulee poistumaan, jolloin vainajan esteetön nouto on mahdollista.

Katso myös: Valtuustoaloite Ukonmäeltä: Huoli saattohoidosta ja autojen paikoituksesta

Lisää aiheesta