Satusilta-hanke kutsuu lapsiperheitä lukemaan: luvassa on lukuintoa nostavia tapahtumia ja somessa lukuvinkkejä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankerahaa Alajärven sivistystoimelle lukemista ja oppimista tukevan toimintakulttuurin luomiseen.

Helmikuun loppuun kestävä Satusilta-hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kirjastotoimen kanssa.

Luvassa on erilaisia lukuintoa nostavia tapahtumia koronatilanne huomioon ottaen Alajärven ja Vimpelin kirjastoissa, kouluilla ja varhaiskasvatuksessa.

Kirjastossa on luvassa muun muassa lorusatujumppaa kotihoidossa oleville lapsille sekä lukupasseja perheille. Leimoja keräämällä saa lunastettua itselleen kivoja yllätyksiä, kuten oman kirjan.

Kirjoituskilpailun avulla tullaan etsimään uusia, paikkakuntalaisten kirjoittamia lastensatuja.

Kootut sadut julkaistaan kevättalvella ja ne luetaan helposti saatavilla oleviksi äänitarinoiksi. Myös alueen oppilaat tulevat tekemään omia kirjavinkkauksiaan sähköisessä muodossa.

Hankkeella on Facebook-sivut sekä Instagram-tili, jotka löytyvät nimellä ”Satusilta”.

Sivustolle lisätään vinkkejä niin opettajille, päiväkodin henkilökunnalle, perhepäivähoitajille kuin vanhemmille, isovanhemmille ja muille lasten kanssa toimiville.

Lukemisen harjoittelu ei ala vasta esikoulussa tai koulussa, vaan sitä edeltävät vuodet antavat pohjan sanavaraston kehittymiselle ja lukemiselle.

Lapset, joille on luettu pienestä saakka, pärjäävät tutkimusten mukaan paremmin koulussa, he ovat empaattisempia ja heillä on laajempi sanavarasto kuin lapsilla, joille ei ole luettu.

Vähäisellä lukemisella on nähty yhteys jopa myöhempään syrjäytymiseen.

Kuitenkin vain neljäsosa vanhemmista lukee lapsilleen päivittäin.

Puheen ja kielenkehityksen kannalta loruttelu ja lukeminen kannattaisi aloittaa jo vauvalle ja tehdä siitä päivittäinen mukava tapa.

Lukuhetkien ei tarvitse olla pitkiä, vaan lyhytkin hetki riittää. Vanhempien lisäksi lapselle voivat lukea vaikkapa isovanhemmat, kummit tai sisarukset.

Kirjoja kannattaa pitää kotona näkyvillä, jolloin niihin on helpompi tarttua, niin lapsen kuin aikuisen.

Ellei kotoa löydy sopivaa luettavaa, kirjastossa sitä on yllin kyllin aina vauvojen pahvikantisista kirjoista alkaen!