Sivistyslautakunta päättää keskiviikkona kansalaisopiston rehtorin: Titta Väänänen on vahvoilla

Alajärven sivistyslautakunta kokoustaa ensi viikon keskiviikkona.

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto esittää sivisistyslautakunnalle, että Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston rehtorin määräaikaiseen virkaan ajalle 1.5.2019 – 31.7.2020 valitaan KM Titta Väänänen.

Varalle esitetään valittavaksi KM Leila Kyngäs-Teeriniemi.

Virantäytössä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Palkkauksessa ja muissa palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan kunnallista opetusalan virkaehtosopimusta.