Sivistystoimen kysely: etäopetus toiminut hyvin sekä opettajien että huoltajien mielestä

Etäopetus on toteutunut Vimpelissä ja Alajärvellä lasten huoltajien ja opettajien mielestä hyvin.

Sivistystoimen tekemän kyselyn mukaan vastaajista 98,6 prosenttia arvioi, että etäopetus toteutui hyvin tai melko hyvin. Kysely toteutettiin ajalla 24.–30.4.202

Huoltajille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin etäopetuksesta tiedottamista, viestintää ja yhteydenpitoa, laitteita ja tekniikkaa. Lisäksi selvitettiin annettujen tehtävien sopivuutta ja ajankäyttöä sekä tuen tarvetta tehtävien suorittamisessa.

Alajärven ja Vimpelin esi- ja perusopetuksessa sekä lukio-opetuksessa on 1499 opiskelijaa. Huoltajien tuli vastata erikseen jokaisesta perheen oppilaasta. Vastauksia saapui 949. Vastaukset kattoivat 63 prosenttia koko oppilasmäärästä.

‑ Saatujen vastausten tuloksia voidaan pitää erittäin kattavana, sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto sanoo.

Kooste huoltajien vastauksista on nähtävillä Alajärven kaupungin sivistystoimen sivuilla.

Henkilöstökysely suunnattiin etäopetuksessa oleville opettajille.

Sillä kartoitettiin työn kuormittavuutta ja työhön käytettävää aikaa, etäopetukseen siirtymisen haasteita, omaa onnistumista ja työnantajan valmiuksia sekä tukea etäopetuksessa.

Etäopetuksessa olevasta 130 opettajasta kyselyyn vastasi 113 eli vastausprosentti 87 prosenttia.

‑ Alajärven sivistyslautakunta haluaa kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita. Samalla lautakunta kiittää myös oppilaita ja huoltajia sekä henkilökuntaa erittäin hyvästä yhteistyöstä ja toiminnasta poikkeusolojen aikana, Kaunisto toteaa.