Soinissa ensi tiistaina tietoa tarjolla Korkeamaan tuulivoimahankkeesta

Soinissa toteutuu tulevana tiistaina yleisötilaisuus tuulivoima-asioista.

Saba Tuuli Oy järjestää yleisötilaisuuden, jonka aiheena on suunniteltu Korkeamaan tuulivoimapuisto.

Tilaisuudessa käydään läpi tuulivoimapuiston ajankohtaista tilannetta sekä kaavaprosessin nykytilannetta.

Tilaisuus on Soinin kunnantalolla tiistaina, 18. syyskuuta kello 18 alkaen.