Tilaajalle

Soinissa työllisyys on nyt parhaalla tasolla sitten Neuvostoliiton romahtamisen

Kysyimme ajankohtaisia kuulumisia Soinin yrityselämästä yritysneuvoja Pirkko Ylätalolta. Näin hän vastasi:

Kuinka paljon Soinissa on teollisia työpaikkoja ja millainen on työntekijöiden saatavuus?

– Teollisia työpaikkoja on 208. Soinissa, kuten muuallakin, useat teolliset työpaikat kärsivät työvoimapulasta. Soinissa esiin nousee ehkä muuta aluetta vahvemmin kuljetusalan sekä kuljetusalaa palvelevan toiminnan työvoiman tarve.

Millainen on yritystoiminnan toimitilojen tilanne tällä hetkellä Soinissa?

Tällä hetkellä on tarjolla eritasoisia vapaita hallitiloja ja teollisuustontteja. Hallitiloja on myös mahdollisuus remontoida eri käyttötarkoituksiin sopivaksi ja teollisuustontteja kaavoitetaan lisää Yrityslaakson alueelle.

Mitkä asiat ovat erityisen hyvin, kun ajatellaan asioita työllisyyden ja työllistymisen näkökulmasta?

Työllisyys on parhaalla tasolla sitten 1980-luvun lopun ja Neuvostoliiton kaatumisen, jolloin idän markkinoiden romahtaminen tuhosi ison osan soinilaisista teollisuuden työpaikoista.

Tasokkaat peruspalvelut ja tiivis palvelutarjonta sekä 4000 euron asunnon ostajien ja rakentajien tuki houkuttelevat työntekijöitä sijoittumaan paikkakunnalle. Vipupajan kuntouttava työtoiminta mahdollistaa erinomaisesti osatyökykyisten kuntoutumisen kohti työkykyä. Matkailusektorin orastava kehitys mahdollistaa uusien toimialojen kasvun ja niiden osaajien työllistymisen.

Mitä teollisuusalueen kaava-asioiden suunnitelmat merkitsevät?

Soinissa on valmisteilla yhdystien rakentaminen Yrityslaaksosta Karstulantielle vuonna 2020 ja siitä edelleen Teollisuusalueelle vuonna 2021. Soinin suurimmat teollisuuden alat vaativat raskaan liikenteen kuljetuksia. Alueella sijaitsee Metsä Groupin lastausasema ja muutenkin Soinissa on logistiikka-alalla merkittäviä toimijoita. Yhdystie helpottaa raskaalle liikenteelle varsin hankalien ja jopa liikenneturvallisuudelle vaarallisten taajamaristeysten kiertämisen järkevillä tavoilla.

Miten lähiympäristö tukee yritystoimintaa ja työllisyyttä Soinissa?

JPYP:n hallinnoimalla, Työ etsii tekijäänsä -hankkeella, on suuri mahdollisuus tuoda esille koko aluetta yhtenä houkuttelevana kokonaisuutena Järviseudun lisäksi myös Perho ja Kyyjärvi mukaan lukien. Tarkoitus on kirkastaa ymmärrystä, että kaikkien palvelut ovat ajallisesti lähellä toisiaan.

Yhteistyö tuo voimaa erityisesti matkailuun. Soinin kannalta ovat avainroolissa yhteistyö Ähtärin Matkailu Oy:n, VisitLakeus.fi:n ja Kraatterijärven toimijoiden kanssa.

Lisää aiheesta