Tieverkko valtavissa ongelmissa myös Järviseudulla - käytätkö sinä näitä ”mustia teitä”?

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on lähettänyt medialle tänä aamuna puhuttelevan tiedotteen.

Siinä huomautetaan, että päällysteet hajoamassa paikkauskelvottomiksi alemmalla tieverkolla pohjalaismaakunnissa. Kartta havahduttaa huomaamaan, että ongelma on todellinen myös Järviseudulla.

– Tienpidon rahoitus on ollut pitkään laskeva. Päällysteisiin ja niiden korjauksiin käytettävissä oleva rahoitus on laskenut jo 1990-luvulta saakka. Kuluvan vuoden aikana rahoituksen taso on ollut historiallisen matala, tiedotteessa kerrotaan.

– Tästä johtuen osa alemmasta päällystetystä maantieverkosta on rapautunut niin huonoon kuntoon, että edes päällystepaikkaukset eivät niissä enää auta.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus asettaa lokakuun alkuun mennessä päällystevauriomerkkejä tällaisille huonokuntoisille tieosuuksille. Tarvittaessa myös nopeusrajoituksia alennetaan.

–Maantieverkon korjausvelka on kasvanut vuosikymmeniä. Teiden pinnat on yritetty pitää mahdollisimman tasaisina niillä pienillä toimenpiteillä, joihin on ollut mahdollisuuksia käytettävissä olevalla rahoituksella.

Tiedotteessa huomioidaan, että teiden rakenteet ovat myös monin paikoin vanhoja, joten monessa tapauksessa pelkkä uusi päällystepinta ei enää riitä, vaan tarvitaan koko rakenteen parantamista.

– Tällä hetkellä korjausvelan kasvu osalla maantieverkkoa tarkoittaa sitä, että muutaman yksittäisen vaurion paikkaaminen ei enää auta, koska päällyste ei pysy enää koossa. Siksi näille tieosuuksille ei enää tehdä päällystepaikkauksia. Tämä tilanne koskee noin 670 tiekilometriä pohjalaismaakunnissa. Liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot tulee kuitenkin jatkossakin poistaa kaikelta tieverkolta.

Niukat resurssit kohdennetaan niille teille, jossa päällystepaikkauksilla saadaan vielä jatkettua päällysteen käyttöikää. Ely-keskus pitää tilannetta erittäin vakavana.

– Jos lisärahoitusta tienpitoon saadaan tulevina vuosina, toivottavaa on, että ely-keskus saa jatkossa käyttää rahat tehokkaasti ely-keskuksen omia laskelmia ja tutkimuksiaan hyödyntäen siten, että käytettävissä olevalla rahalla saadaan mahdollisimman hyvä ja tehokas lopputulos koko maantieverkon kannalta.

Päivittäisen liikkumisen turvaamiseksi ely-keskus on kuitenkin priorisoinut alemman tieverkon päällystepaikkauksia siten, että pidemmät yhteysvälit, kuten seututiet, pyritään turvaamaan ajokelpoisina.

– Silti esimerkiksi osa seututieverkkoa vaatii kipeästi rahoitusta, jotta pitkämatkaisen liikenteen liikkuminen voidaan turvata. Myös päätieverkolla on huutava puute rakenteiden parantamisesta, ja tilanne tulee huononemaan myös elintärkeällä tieverkolla lähivuosikymmeninä ilman korjauksia.

Tiedotteen ovat lähettäneet medialle Vesa Leino, tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö ja Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Anders.

Lisää aiheesta