Tilaajalle

Tuulivoimaa Kimpilammenkankaalle Soiniin ja Ähtäriin - 24 myllyistä Soiniin?

Energiequelle Oy on tehnyt esitykset Soinin kunnalle ja Ähtärin kaupungille tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Kimpilammenkankaan alueelle, joka sijaitsee Soinin ja Ähtärin rajalla.

Tavoitteena on rakentaa yhteensä 34 tuulivoimalaa, joista 10 sijoittuisi Ähtärin alueelle ja 24 Soinin alueelle. Voimaloiden yksikköteho olisi 4-10 MW.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Energiequelle Oy:n esityksen mukaisesti hyväksytään Soinin kunnan osalta tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittaminen Kimpilammenkankaan alueelle hankekuvauksen mukaisena.

Saba Invest on perunut Korkeamaan tuulivoimaloita koskevan poikkeuslupahakemuksen. Samalla asiasta vireillä oleva hallinto-oikeuden käsittely raukeaa. Tuulivoimaprojektin seuraavien toimenpiteiden valmistelu jatkuu.

Soini on saanut rahoituksen Eväitä erämaasta -hankkeelle. Hankkeessa ei ole kuntaosuutta. Hankkeessa lisätään luontoon ja erämatkailuun kiinnittyneiden kumppaniyritysten ja -yhdistysten verkostoitumista ja markkinointia.

Euroopan komissio on myöntänyt Wifi4EU-rahoitushausta 15 000 euroa Soinin kunnalle avoimien langattomien internet-yhteyksien rakentamiseen. WiFi4EU pyrkii laajentamaan langattomien verkkojen saavutettavuutta eri alueilla.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuloveroprosentti ensi vuodelle olisi 21,75 % eli se säilyisi ennallaan. Kiinteistöveroprosentit säilyisivät myös ennallaan. Ensi vuoden talousarvio on jäämässä alijäämäiseksi.

Kiinteistöhuollon esimieheksi valittiin Petri Piipponen. Tekninen johtaja on jäämässä eläkkeelle 1.1.2020 lukien ja kunnanhallitus julisti haettavaksi teknisen johtajan viran.

Hyväksyttyjen kelpoisuusehtojen mukaan tekniseltä johtajalta vaaditaan talonrakennuksen korkeakoulututkinto tai aikaisempi talonrakennuksen opistoasteen tutkinto.

Teksti: Aarre Löytömäki