Useille järviseutulaisille järville isot avustukset, Menkijärvelle liki 400 000 euroa!

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on tänä vuonna myöntänyt avustusta 32 vesistöhankkeelle. Erityistä on se, että avustuksia on tullut erityisen monia juuri Järviseudulle.

Määrä on selvästi suurempi kuin aikaisempina vuosina. Suurimpana syynä hankemäärän kasvuun on ympäristöministeriön uusi vesiensuojelun tehostamisohjelma ja syksyn 2018 budjettikäsittelyssä eräille vesistöhankkeille osoitetut erillismäärärahat.

Avustuksia on myönnetty kolmen eri ohjelman kautta.

Maa- ja metsätalousministeriön kautta tulevasta vesi- ja kalatalouden edistämisrahasta on myönnetty avustusta 10 hankkeelle runsaat 1 100 000 euroa. Selvästi suurin avustus (500 000 euroa) kohdistuu Kalettoman monitoimikanavan ja kalatien rakentamiseen Niskan padon ohitse Lappajärven ja Välijoen välille. Toiseksi suurin avustuksen saaja on Menkijärven kunnostus Alajärvellä, jonka kokonaisavustus on yhteensä 380 000 euroa.

Järviseudulla muita kunnostuskohteita ovat Kalettoman monitoimikanava ja kalatietä, Evijärven, Ojajärven ja Lappajärven lahtialueden kunnostushankkeet sekä tehdään monivaikutteinen kosteikko Sääksjärven eteläpäähän.

Aikaisempiin vuosiin verrattuna tämän vuoden avustushankkeet poikkesivat edellisistä vuosista suuren määränsä lisäksi osin myös sisällössä. Suurin osa hankkeista kohdistuu mataliin rehevöityneisiin järviin, mutta uudentyyppisinä kunnostuskohteina avustushakemuksissa on tänä vuonna mukana myös kaksi lintuvesialueen kunnostusta ja kolme jokiuoman kunnostusta.

Järviseutulaiset avustuskohteet ovat seuraavat:

Evijärven kunnostus, jatkohanke 55 000 euroa

Sääksjärven Wälisaaren kunnostus 26 500 euroa

Lappajärven kunnostus 15 000 euroa

Ojajärven kunnostus 15 400 euroa

Kalettoman kalatien ja monitoimikanavan rakentaminen 500 000 euroa

Menkijärven kunnostaminen 380 000 euroa

Lisää aiheesta