Tilaajalle

Valtuustoille päätettäväksi jättimäinen lisälasku: Perusturvan palveluihin tarvitaan lisää rahaa kaksi miljoonaa euroa Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin alueella

Koronapandemian aiheuttama kulujen kasvu näkyi Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan päätöslistalla kokouksessa 16. marraskuuta. Kolmen kunnan yhteinen lisälasku on miltei kaksi miljoonaa euroa, mutta Alajärven osuus siitä on 1,9 miljoonaa euroa.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta esittää Alajärven kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Alajärven osalta yhteensä 1,9 miljoonan euron muutoksen talousarvioon 2021.

Summa koostuu niin, että terveyspalveluihin lisättäisiin 300 000 euroa, hoito- ja hoivapalveluihin 800 000 euroa ja sosiaalipalveluihin 800 000 euroa.

– Terveyspalveluissa erikoissairaanhoidon ja suun terveydenhuollon kustannukset näyttävät ylittävän talousarvion vallitsevan Covid-19-tilanteen vuoksi. Vastaanotto- ja terveyspalveluiden kustannuksia lisäväät käynnissä olevien rokotuksien palkkakustannukset. Myös sairaanhoitopiiriltä ostetut laboratoriopalvelut ylittyvät jonkin verran vallitsevasta Covid -19 tilanteesta johtuen, perustellaan asiaa perusturvalautakunnan esityslistalla.

Perusturvalautakunta hakee myös valtion koronatukea, mikä on pyritty huomioimaan lisämäärärahan tarpeen arvioinnissa.

Sosiaalipalveluissa ovat kustannukset Alajärvellä kasvaneet palvelutarpeen kasvusta johtuen. Muun muassa aikuisten psykososiaalisissa palveluissa palveluasumisen tarve on kasvanut ja perhepalveluissa on sijoituksista johtuen kulujen kasvua.

Lappajärven kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perusturvalautakunta esittää lisäyksiä talousarvioon seuraavasti: terveyspalveluihin 100 000 euroa, hoito- ja hoivapalveluihin 300 000 euroa ja sosiaalipalveluihin 150 000 euroa.

Vimpelin kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle perusturvalautakunta esittää sen sijaan paitsi lisäystä, myös vähennystä talousarvioon 2021: terveyspalveluihin lisäys 50 000 euroa, hoito- ja hoivapalveluihin lisäys 500 000 euroa, mutta sosiaalipalveluihin vähennys 300 000 euroa.

SARI HEINILÄ