VIRANOMAISTIEDOTE: Muutoksia varhaiskasvatuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhon asiakasmaksuihin ajalla 18.3.–13.4.2020

MEDIATIEDOTE 19.3.2020 / Sivistystoimi

Muutoksia varhaiskasvatuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhon asiakasmaksuihin ajalla 18.3.–13.4.2020

Alajärven sivistyslautakunta on keskiviikkoisessa kokouksessaan päättänyt päivähoito- ja kerhomaksujen huojennuksista koronatilanteen asettamista poikkeusoloista johtuen.

Koronavirustilanteesta johtuvan poikkeustilan vuoksi Suomen hallitus on linjannut toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Linjauksien osalta varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1.–3.-luokkien lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Valtioneuvoston mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen suorittamisesta päättävät yhä kunnat, mutta suosittelee, ettei maksuja perittäisi tilanteissa joissa lapsia hoidetaan kotona. Toiminnan järjestämisen ja perheiden taloudellisen tilanteen kannalta on kohtuullista, että normaaleista asiakasmaksukäytännöistä poiketaan ajalla 18.3.–13.4.2020.

Alajärven sivistyslautakunta päätti 18.3.2020 kokouksessaan, että

1) Alajärven kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa hyvitetään kaikki ennalta ilmoitetut poissaolopäivät ajalla 18.3.–13.4.2020.

2) Alajärven kaupungin järjestämän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhon maksut peritään käytettyjen päivien mukaan ajalla 1.3.–30.4.2020. Mikäli oppilas opiskelee lähiopetuksessa ja käyttää aamu- ja iltapäivätoimintaa tai esioppilaiden kerhotoimintaa, peritään maksu sivistyslautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.

Alajärven kaupungissa ja Vimpelin kunnassa on siirrytty hallituksen linjausten mukaiseen toimintaan 18.3.2020 alkaen.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho, p. 0400 178 604, hanna.luoma-aho(at)alajarvi.fi