Viranomaistiedote: Ohjeita kuntalaisille

Järvi-Pohjanmaan perusturva muistuttaa hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä. Etelä-Pohjanmaalla on voimassa kiihtymisvaiheen kasvomaskisuositus.

Kasvomaskien käyttöä tulee tehostaa merkittävästi kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Flunssaisena ei pidä liikkua missään.

Kasvomaskeja suositellaan käytettävän seuraavissa tilanteissa:

- Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

- Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksevalmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

- Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopis-teeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

- Toisen asteen oppilaitoksissa

- Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Julkisia sisätiloja ovat esim. kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kir-jastot ja muut vastaavat sisätilat, uimahallit, maauimalat, kylpylät ja saunat (ylei-set tilat ja pukeutumistilat), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, kon-serttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat, liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat, teatterit, elokuvateatterit, museot ja galleriat, huvi-ja teema-puistot, festivaalit, markkinat, kongressi-ja messukeskukset sekä muut tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat.

Lisää aiheesta