VIRANOMAISTIEDOTE: Ravitsemisliikkeille muuta maata tiukemmat rajoitukset voimaan kuudella alueella - koskee myös Etelä-Pohjanmaata

VIRANOMAISTIEDOTE, STM - sosiaali- ja terveysministeriö:

Koronavirusepidemian ns. kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla ravitsemisliikkeet noudattavat muuta maata tiukempia rajoituksia sunnuntaista 11.10 lukien.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa ravitsemisliikkeiden anniskelu päättyy klo 22 ja sulkemisaika on klo 23. Lisäksi ravitsemisliikkeet saavat ottaa sisään vain puolet tavanomaisesta asiakasmäärästä. Rajoitukset tulevat voimaan heti klo 00 lauantain 10.10. ja sunnuntain 11.10. välisenä yönä.

Ravitsemisliiketoimintaa koskevia rajoituksista on säädetty tartuntatautilain määräaikaisessa 58 a §:ssä, joka on voimassa 31.10.2020 asti. Tarkemmista rajoituksista säädetään valtioneuvoston asetuksilla. Rajoitukset ovat voimassa vain niin kauan kuin on välttämätöntä, enintään 31.10.2020 saakka.

Muissa maakunnissa ovat toistaiseksi voimassa 8. lokakuuta voimaan tulleet rajoitukset: alkoholijuomia saa anniskella klo 24 asti, ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki klo 01 asti. Asiakaspaikkoja ei muissa maakunnissa rajoiteta.

Kiihtymisvaiheessa olevat maakunnat on määritelty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalausunnon ja sosiaali- ja terveysministeriön asettaman mallinnusryhmän arvion perusteella. Nämä puolestaan perustuvat alueellisten yhteistyöryhmien omasta alueestaan tekemään arvioon.

Uusista rajoituksista tai rajoitusten höllentämisestä säädetään aina asetuksella

Epidemiologista tilannetta seurataan jatkuvasti, sillä tällä hetkellä muutokset eri puolilla maata ovat erittäin nopeita. Valtioneuvosto tarkastelee ravitsemisliikkeiden rajoitusten välttämättömyyttä kahden viikon välein ja antaa tarvittaessa uuden asetuksen. Näistä tiedotetaan aina erikseen. Alueelliset yhteistyöryhmät yhdistävät viranomaistoiminnan kullakin alueella

Sairaanhoitopiirit ovat viime viikkojen aikana organisoineet viranomaistyötä alueellaan yhdessä kuntien, ELY-keskusten, AVI:en ja THL:n kanssa. Sairaanhoitopiirit raportoivat THL:lle alueidensa tilanteesta, yhteistyöryhmässä päätetyistä uusia toimenpiteitä koskevista suosituksista ja alueen kuntien Covid-19 torjuntaa koskevista päätöksistä.

Epidemiologisen tilannekuvan eri vaiheet ohjaavat rajoituksia koskevia päätöksiä

Hallituksen Covid-19 pandemian torjunnan hybridistrategian ja sosiaali- ja terveysministeriön 7.9.2020 julkaiseman toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Toimintasuunnitelma ohjaa kuntien, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen (AVI) tartuntatautilain toimeenpanosta vastaavia viranomaisia näiden antaessa suosituksia ja rajoituksia alueillaan.

Epidemiologinen tilannekuva on toimintasuunnitelman mukaan jaettu kolmeen vaiheeseen: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Sekä valtakunnallisia että alueellisia suosituksia ja rajoituksia koskevat päätökset perustuvat näihin epidemian eri vaiheisiin. Uusia rajoitustoimista päätettäessä otetaan huomioon toimien epidemiologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.