Yhä useammalle yritykselle tukea koronatilanteessa Etelä-Pohjanmaalla

VIRAOMAISTIEDOTE

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaiset tuet

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikaiset tuet on tarkoitettu helpottamaan covid-19 -epidemiasta johtuvaa markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttamaa heikentynyttä taloudellista tilannetta. Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki on puolestaan tarkoitettu auttamaan maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tukea voi käyttää yrityksen välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita ei voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Tukipakettiin on myönnetty 40 miljoonan euron lisämääräraha, josta 25 miljoonaa euroa on suunnattu maaseudun yrityksille, maatalouden alkutuotantoon 5 miljoonaa euroa ja 10 miljoonaa euroa kalatalouteen. Uuden maaseudun yritysten ja maatalouden kriisitukien haku käynnistyi 18.5.2020. Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon tuki haetaan alueen ELY-keskuksesta, kalatalouden rahoitus haetaan alueellamme Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Haku tapahtuu sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.

Maaseutuyritysten väliaikainen tuki

Tukea voidaan myöntää maatalouden yhteydessä harjoitettavaan maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan ja maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämistä harjoittavalle mikroyritykselle.

Tyypillistä maatilakytkentäistä yritystoimintaa ovat matkailu- ja ravitsemispalvelut, koneurakointi, kone- ym. korjaamot, metalli-, puu- tai muu valmistustoiminta ja joidenkin elintarvikkeiden valmistus, esimerkiksi kotileipomo, jäätelön tai oluen valmistu. Olennaista on, että jalostusyrityksen liikevaihto koostuu maataloustuotteiden myymisestä, joko vähittäis- tai tukkumyyntinä tai myyntinä tuotetta edelleen jalostavalle yritykselle.

- Johanna Olsson tähdentää, että ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronatukien ulkopuolelle jääneillä maaseutuyrityksillä on nyt mahdollisuus tuen hakemiseen. Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Maatalouden väliaikainen tuki

Maatalouden väliaikainen tuki on tarkoitettu maatiloille tai vastaaville alkutuotantoyrityksille, joiden markkinat ovat olennaisesti supistuneet tai loppuneet kokonaan covid-19 -epidemian takia ja tuotteille ei ole vaihtoehtoisia markkinakanavia.

Maatalouden väliaikaisen tuen piiriin kuuluvat esimerkiksi mehiläistalous ja hunajantuotanto, perunan, kasvisten tai muiden tilalla tuotettujen käsittely (pakkaus, kauppakunnostus) maatilalla ennen ensimyyntiä, puutarha-, taimitarha- ja muu erikoisviljely, maatila/puutarha myy maataloustuotteita suoraan ravintoloille, suurtalouksiin, torimyyntinä tai muuten poiketen tavanomaisista myyntitavoista (myynti meijereille, teurastamoille, isoille viljanjalostajille).

- Näiden tuottajien yrityksissä ongelmat ovat tulleet nopeasti esiin, sillä markkinat ovat joko oleellisesti supistuneet tai loppuneet kokonaan. Ravintolat ja suurkeittiöt ovat olleet monelle tuottajalle pääasiallinen tuotteiden markkinointikanava. Suoramyyntitilat ovat kärsineet asiakkaiden puutteesta, kun liikkumista on rajoitettu ja vähennetty, Ritva Rintapukka kuvaa koronan vakavia taloudellisia vaikutuksia.